Komety vizuálně v květnu 2014

2012X120130103lrgbweb%255B1%255D%5B1%5D[1].jpg
Jsme na prahu měsíce května, pátého měsíce v kalendáři. Jasných nocí sice stále přibývá, ale za to významně ubývá astronomické noci. To samozřejmě neprospívá ani kometám, ale těch bude ještě v letošním květnu viditelných dost. Ke kometám, které jsme mohli vizuálně pozorovat v průběhu dubna, se ještě přidává zajímavá krátkoperiodická kometa 209P/LINEAR. Tím pádem to vychází na celkem 14 komet, které ještě teoreticky můžeme sledovat vizuálně. Jedná se o tyto komety:
C/2012 X1 (LINEAR)
Kometa, jež si díky vysoké aktivitě stále drží jasnost okolo 8,5 mag. V květnu bude jen nepatrně slábnout. Je viditelná na ranní obloze, naneštěstí je už poměrně dost utopená ve svítání. I tak by ale pořád mohla být viditelná silnějšími binokuláry. Ani to ale nemění nic na tom, že květen je poslední měsíc, kdy tato kometa může být z naší zeměpisné polohy pozorovatelná. Přesune se totiž na jižní oblohu a z České Republiky už nebude více pozorovatelná.

Efemerida komety:
2012X1 eph (Květen 2014).jpg
Nejlepší pozorovací podmínky pro tuto kometu nastanou ráno na začátku astronomického soumraku, kdy bude během prvních květnových dnů kolem 5° nad obzorem. Kometa však bude pozorovatelná jenom asi půl měsíce, ve druhé polovině května nám z ranní oblohy nenávratně zmizí.

V průběhu května se bude kometa pohybovat na pomezí souhvězdí Vodnáře (Aqr) a Kozoroha (Cap).

Mapka pro vyhledání komety:
chart2[1].gif
C/2014 E2 (Jacques)
Z aktuálních 9 mag zjasní v průběhu května na 8 mag. Naneštěstí, stejně jako C/2012 X1 (LINEAR) nebude ve druhé polovině měsíce pozorovatelná, jelikož na večerní obloze v průběhu května zmizí u Slunce. Když bude pozorovatelná, tak ji navíc bude rušit Měsíc, což při difúznosti komety a její nízké výšce nad obzorem dává kombinaci, kvůli které bude jen velmi obtížně pozorovatelná. I tak se ale stále bude dát odpozorovat velkým binokulárem. Na rozdíl od komety C/2012 X1 (LINEAR), se tahle kometa na naší obloze znovu ukáže, a to už ke konci července. V tu dobu bude, doufejme, na hranici viditelnosti pouhým okem.

Efemerida komety:
2014E2 eph (Květen 2014).jpg
Kometa bude nejlépe pozorovatelná večer na konci astronomického soumraku. Na začátku měsíce v tu dobu může být až 10° nad jihozápadem, bude ale velmi rychle klesat k obzoru, takže už v půli května prakticky nebude šance kometu spatřit.

V květnu se bude kometa pohybovat souhvězdím Jednorožce (Mon).

Mapka pro vyhledání komety:
chart1[1].gif
C/2012 K1 (PanSTARRS)
Kometa, jež má nyní jasnost jen slabě pod 9 mag. Bude sice zjasňovat, ale jen velmi pomalu. Ke konci měsíce by 9 mag měla překonat. Díky její výhodné poloze na obloze bude v dosahu větších binokulárů.

Efemerida komety:
2012K1 eph (Květen 2014).jpg
Mělo by se jednat o nejsnáze viditelnou kometu na květnové obloze. Výše uvedené dvě komety sice budou jasnější, ale velmi nízko nad obzorem za soumraku. Kometa C/2012 K1 (PanSTARRS) však bude v excelentních pozorovacích podmínkách, když se bude v prvních několika květnových dnech pohybovat těsně před půlnocí přímo v nadhlavníku! Na konci měsíce bude 45° vysoko nad západním obzorem. Po celý měsíc bude pozorovatelná celou noc, lépe to bude ve večerních hodinách.

V průběhu května se bude kometa pohybovat na pomezí souhvězdí Velké Medvědice (UMa) a Honících Psů (CVn).

Mapka pro vyhledání komety:
chart1[1].gif
C/2013 R1 (Lovejoy)
Díky perihelové asymetrii si tahle kometa stále drží poměrně vysokou jasnost. V současnosti má okolo 10,5 mag, v květnu by neměla být slabší než 11 mag. Při troše štěstí může být stále viditelná obřími binokuláry.

Efemerida komety:
2013R1 eph (Květen 2014).jpg
Kometa bude v květnu viditelná nejprve jenom ráno, později pak celou noc, přičemž lépe stále v ranních hodinách. V nejlepších pozorovacích podmínkách bude ze začátku měsíce 25°, ke konci měsíce pak okolo 20° nad obzorem.

Během května přejde kometa za Ocasu Hada (Ser) do Hadonoše (Oph).

Mapka pro vyhledání komety:
chart2[1].gif
134P/Kowal-Vávrová
Pěkná teleskopická kometa procházející v květnu maximem jasnosti kolem 13 mag. Možná bude i nepatrně jasnější. Měl by na ni stačit dalekohled o průměru 20 cm. Kometa si vytvořila i krátký ohon, jenž je rovněž viditelný vizuálně.

Efemerida komety:
134P eph (Květen 2014).jpg
Kometa bude i v květnu viditelná celou noc, lépe na začátku měsíce v ranních hodinách, ale hned poté se nejlepší čas pro její pozorování přesune do večerních hodin. Nejvýše bude okolo 30° nad obzorem.

Ani v květnu se na poloze komety nic nezmění, objekt totiž zůstane v Panně (Vir).

Mapka pro vyhledání komety:
2014-chart[1].gif
C/2010 S1 (LINEAR)
I přes svou velkou vzdálenost od Slunce bude tato kometa pozorovatelná vizuálně, přičemž bude jen o trochu slabší než 13 mag. Mohla by být vidět i dalekohledy s průměrem objektivu 20 cm.

Efemerida komety:
2010S1 eph (Květen 2014).jpg
Kometa bude v květnu pozorovatelná nejprve jenom ráno, postupně však už celou noc. Nejlepší pozorovací podmínky budou i poté v ranních hodinách. V nejlepším čase pro pozorování bude kometa okolo 35° nad obzorem.

I v květnu kometa zůstane v souhvězdí Orla (Aql).

Mapka pro vyhledání komety:
chart2[1].gif
290P/Jäger
Květen je poslední měsíc, kdy tuhle krátkoperiodickou kometu vidíme z naší zeměpisné polohy v tomto jejím návratu. Z nějakých 13,5 mag zeslábne ke konci měsíce až ke 14 mag a vzhledem k její difúznosti a nízké výšce nad obzorem bude jen velmi obtížně pozorovatelná i těmi největšími dalekohledy.

Efemerida komety:
290P eph (Květen 2014).jpg
Kometa se ke konci měsíce ztratí z večerní oblohy, kde bude na začátku měsíce ještě kolem 25° vysoko na konci astronomického soumraku.

V květnu bude kometa v souhvězdí Raka (Cnc).

Mapky pro vyhledání komety:
2014-chart1[1].gif
2014-chart2[1].gif
29P/Schwassmann-Wachmann
Aktuálně je kometa slabá a není vidět vizuálně. Kdykoliv však může přijít outburst, jako ten na začátku března, který ji zjasnil až na 12 mag. V takovém případě by se mohla dostat do dosahu středních, při extrémním štěstí i do dosahu malých dalekohledů.

Efemerida komety:
29P eph (Květen 2014).jpg
Kometa bude v květnu viditelná nejprve ráno, postupně pak celou noc. Nejlepší čas pro pozorování komety bude i tak po půlnoci, v té době se bude kometa nacházet okolo 10° nad jižním obzorem.

I v květnu kometa zůstane v souhvězdí Štíra (Sco).

Mapka pro vyhledání komety:
2019-chart1[1].gif
C/2013 Y2 (PanSTARRS)
Těžko pozorovatelná kometa, která se v průběhu května definitivně ztratí z večerní oblohy a už nikdy od nás nebude vizuálně pozorovatelná. Na začátku měsíce bude snad viditelná při jasnosti 14 mag těmi největšími dalekohledy jen velmi nízko nad obzorem.

Efemerida komety:
2013Y2 eph (Květen 2014).jpg
Na začátku měsíce sice bude kometa na večerní obloze téměř 10° nad obzorem, už v jeho polovině ale z oblohy zmizí.

V květnu se kometa z Kompasu (Pyx) přesune do Hydry (Hya).

Mapka pro vyhledání komety:
chart[1].gif
C/2013 V1 (Boattini)
Kometa s jasností okolo 14 mag. Měl by na ni stačit dalekohled o průměru objektivu 30 cm.

Efemerida komety:
2013V1 eph (Květen 2014).jpg
Kometa bude v květnu viditelná celou noc, lépe večer, kdy bude na konci astronomického soumraku až 30° vysoko.

V květnu kometa přejde ze Žirafy (Cam) do Rysa (Lyn).

Mapka pro vyhledání komety:
chart2[1].gif
C/2006 S3 (LONEOS)
Další kometa s jasností okolo 14 mag, opět by na ni mohlo stačit zrcadlo o průměru 30 cm.

Efemerida komety:
2006S3 eph (Květen 2014).jpg
Kometa bude pozorovatelná většinu měsíce celou noc, lépe pak večer. Ke konci měsíce bude viditelná už prakticky jenom večer. V nejlepším čase pro pozorování bude ze začátku měsíce kolem 30°, ke konci měsíce pak okolo 20° nad obzorem.

Ani v květnu se nezmění souhvězdí, ve kterém se kometa bude pohybovat. Stále to bude Havran (Crv).

Mapka pro vyhledání komety:
chart2[1].gif
C/2011 J2 (LINEAR)
Slábnoucí kometa, s jasností pod 14 mag by na ni nemusel stačit ani 35-cm dalekohled.

Efemerida komety:
2011J2 eph (Květen 2014).jpg
Kometa bude celý květen viditelná po celou noc, lépe to bude ráno, kdy bude až 25° vysoko na začátku astronomického soumraku.

V květnu se bude kometa pohybovat na hranici souhvězdí Kasiopeji (Cas) a Andromedy (And).

Mapka pro vyhledání komety:
chart[1].gif
C/2012 F3 (PanSTARRS)
Zatím hodně slabá kometa, je možná jen nepatrně jasnější než 15 mag. Je ale hodně kondenzovaná, takže se dá vyhledat tím největším možným přístrojem.

Efemerida komety:
2012F3 eph (Květen 2014).jpg
Kometa bude v květnu pozorovatelná celou noc, lépe pak večer, kdy bude na začátku měsíce 40°, ke konci měsíce pak 35° nad obzorem v nejlepším čase pro pozorování.

V květnu se bude kometa stále držet v souhvězdí Panny (Vir).

Mapka pro vyhledání komety:
chart1[3].gif
209P/LINEAR
Aktuálně nejslabší kometa z výběru, jelikož se pohybuje na hranici vizuálního dosahu. V květnu ale začne tato kometa rapidně zjasňovat a na jeho konci překročí i 12 mag. Naneštěstí v tu dobu začne mizet z oblohy. V tu chvíli bychom ji ale mohli vidět i středními dalekohledy o průměru objektivu 15 cm a více. Pokud se tedy na tuto kometu chcete podívat vizuálně, nepromarněte květnovou příležitost. V tomto návratu ji už z naší zeměpisné polohy po květnu nespatříme, jelikož se k Zemi přiblíží blíže než na 0,06 AU a doslova uletí na jižní oblohu.

Efemerida komety:
209P eph (Květen 2014).jpg
Jak už bylo naznačeno výše, kometa se bude po obloze pohybovat velmi rychle. Nejprve bude viditelná celou noc, přičemž v nejlepším čase pro pozorování bude 50-55° vysoko, posléze jenom večer a na konci měsíce se dostane až na jižní oblohu, takže od nás přestane být pozorovatelná.

Díky těsnému přiblížení se k Zemi projde v květnu souhvězdími Velká Medvědice (UMa), Malý Lev (LMi), Lev (Leo), Sextant (Sex), Pohár (Crt), Hydra (Hya) a 1. června už bude ve Vývěvě (Ant).

Mapky pro vyhledání komety:
2014-chart1[3].gif
2014-chart2[1].gif
EDIT: Kvůli chybě byl článek editován 9.5.2014. Za chybu se tímto omlouvám.

Zdroje: Aerith.net, Kommet.cz, Observable Comets
09.05.2014 11:30:14
biely.marek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one