Komety vizuálně v srpnu 2014

Fotografie komety C/2014 E2 (Jacques) od Michaela Jägera
Fotografie komety C/2014 E2 (Jacques) od Michaela Jägera
Dnes začíná měsíc srpen, osmý měsíc v kalendáři. Noci jsou pořád poměrně krátké, ale astronomická noc už nastává, což ocení snad každý astronom. Na obloze se toho dá v srpnu pozorovat hodně, například komety. Těch, co se dají spatřit vizuálně, bývá každý měsíc spousta, nejinak tomu bude i v srpnu. Které to ale budou? Na obloze dochází k poměrně významné obměně komet. V srpnu neuvidíme kometu C/2012 K1 (PanSTARRS), která projde konjunkcí se Sluncem. Již definitivně z vizuálního dosahu zeslábla stará známá kometa, C/2013 R1 (Lovejoy). To samé se dá říct i o kometách C/2013 V1 (Boattini) a 134P/Kowal-Vávrová, ty ale nikdy moc jasné nebyly. Na několik měsíců jsme se rozloučili i s kometou 29P/Schwassmann-Wachmann, která je viditelná každoročně a často prochází outbursty. Hned 5 komet tedy po červenci přestalo být pozorovatelných. Na obloze ale uvidíme 3 jiné komety. Jednak to jsou krátkoperiodické komety 4P/Faye a 32P/Comas Solá, ty ale nikdy nebudou příliš jasné. Kromě nich se ale na ranní obloze objevuje další zajímavý objekt, kometa C/2013 V5 (Oukaimeden). Ta bude rapidně zjasňovat a už v srpnu by mohla být v dosahu binokulárů. Celkovým součtem to tedy vychází na 12 komet, které by za dobrých podmínek měly být pozorovatelné vizuálně. Jsou to tyhle vlasatice:
C/2014 E2 (Jacques)
Suverénně nejjasnější kometa srpnového výběru. Měla by velmi pozvolně slábnout a většinu času se držet okolo 6,5 mag. Ačkoliv pouhým okem viditelná nebude, tak by mělo jít o snadný objekt i pro menší triedry.

Efemerida komety:
2014E2%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Podmínky viditelnosti komety budou velmi dobré. Na samém počátku měsíce bude kometa pozorovatelná jenom ráno, ve zbytku srpna bude viditelná celou noc, lépe pak stále ráno. Kometa bude přitom velmi rychle stoupat nad obzor. Zatímco na začátku měsíce bude v nejlepším čase pro pozorování 40° nad obzorem, na konci měsíce to bude až 80° vysoko!

Vlivem přiblížení se k Zemi se kometa bude pohybovat po obloze velmi rychle. Z Vozky (Aur) se během srpna přesune přes Persea (Per), Žirafu (Cam), Kasiopeu (Cas) a Cefea (Cep) až do Labutě (Cyg).

Mapka pro vyhledání komety:
chart2[6].gif
C/2013 V5 (Oukaimeden)
Pravděpodobně druhá nejjasnější kometa. Právě začíná být viditelná na ranní obloze, její viditelnost ale nebude trvat dlouho. Kometa bude velmi rychle zjasňovat, jelikož se bude přibližovat nejen ke Slunci, ale i k Zemi. Takže zatímco na začátku měsíce bude mít jasnost okolo 11 mag, ke konci srpna by mohla překročit i 8 mag. Nejpozději ve druhé polovině měsíce by už měla být viditelná v obřích binokulárech.

Efemerida komety:
2013V5%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Podmínky pozorovatelnosti této komety nebudou úplně ideální. Kometa bude pozorovatelná akorát na ranní obloze, a to ještě nízko nad obzorem. Ze začátku měsíce bude na začátku nautického soumraku asi 10° nad obzorem, ke konci měsíce, kdy budou podmínky její viditelnosti asi nejlepší, bude až 15° vysoko.

Kometa se během srpna přesune ze souhvězdí Orion (Ori) do Jednorožce (Mon).

Mapka pro vyhledání komety:
chart[2].gif
210P/Christensen
Kometa, která během srpna definitivně zmizí z oblohy a v tomto návratu už nebude více pozorovatelná. Ze začátku měsíce bude mít asi 11 mag, maxima jasnosti (kolem 10,5 mag) by měla dosáhnout v půlce srpna a ke konci měsíce zeslábne až k 11,5 mag. Protože bude viditelná jenom velmi nízko nad obzorem, její viditelnost je pouze teoretická i pro ty největší dalekohledy.

Efemerida komety:
210P%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Jestliže podmínky pozorovatelnosti komety C/2013 V5 (Oukaimeden) nebudou ideální, podmínky pozorovatelnosti této komety budou příšerné. Kometa bude na ranní obloze jen velmi nízko nad obzorem, ze začátku měsíce zhruba 7° na začátku nautického soumraku, ke konci měsíce už ani v tu dobu nebude nad obzorem.

Kometa se v srpnu dostane ze souhvězdí Blíženců (Gem) přes Raka (Cnc) do Lva (Leo).

Mapky pro vyhledání komety:
2014-chart1[1].gif
2014-chart2[3].gif
C/2013 UQ4 (Catalina)
Další kometa, která bude v srpnu viditelná vizuálně pravděpodobně už naposledy. Z jasnosti okolo 12 mag, kterou bude mít na začátku měsíce, zeslábne na konci měsíce vlivem vzdalování se od Slunce i od Země až pod 14 mag. To, jak je kometa difúzní, z ní udělá obtížný objekt i pro ty největší dalekohledy.

Efemerida komety:
2013UQ4%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Kometa bude v srpnu viditelná na večerní obloze, kdy bude ze začátku měsíce asi 40° vysoko, ke konci měsíce to bude už jenom 25° nad obzorem na konci nautického soumraku.

V průběhu celého měsíce kometa zůstane v souhvězdí Pastýře (Boo).

Mapka pro vyhledání komety:
chart2[1].gif
4P/Faye
Kometa, která se objevuje na ranní obloze. Vizuální data o její jasnosti zatím chybí, podle efemeridy by mohla být lehce jasnější než 13 mag. Pokud se ji ale budete snažit vyhledat, použijte radši co nejvýkonnější dalekohled. Kometa by se měla držet jasnosti okolo 13 mag po celý měsíc, bude ale lehce slábnout.

Efemerida komety:
4P%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Kometa bude viditelná pouze na ranní obloze, kde bude na začátku měsíce sice jenom lehce nad 5° nad obzorem na začátku nautického soumraku, ke konci měsíce však bude až 20° vysoko.

Kometa bude po většinu srpna v Blížencích (Gem), na samém konci měsíce se pak přesune do Raka (Cnc).

Mapka pro vyhledání komety:
2014-chart2[2].gif
C/2010 S1 (LINEAR)
Kometa, která je díky své aktivitě stále viditelná vizuálně, v srpnu by měla začít nepatrně slábnout, stále se ale bude držet okolo 13,5 mag. Díky své kondenzovanosti může být viditelná i v dalekohledech s průměrem objektivu 20 cm.

Efemerida komety:
2010S1%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Kometa bude v srpnu viditelná nejprve celou noc a lépe večer, posléze už jenom večer. V nejlepším čase pro pozorování bude 35-40° vysoko.

Kometa se bude v srpnu vyskytovat na pomezí Štítu (Sct) a Ocasu Hada (Ser).

Mapka pro vyhledání komety:
chart2[2].gif
117P/Helin-Roman-Alu
Pomalu slábnoucí kometa z 13,5 mag téměř ke 14 mag. Kvůli své výšce nad obzorem bude obtížně viditelná i v těch největších dalekohledech.

Efemerida komety:
117P%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Kometa bude v srpnu viditelná na samém začátku měsíce celou noc a lépe večer, postupně bude viditelná už prakticky výhradně večer, nejlepší čas pro pozorování komety ale bude až do půlky měsíce velmi krátce po půlnoci. Právě v nejlepším čase pro pozorování bude kometa po celý měsíc zhruba 10° nad obzorem.

Kometa se bude po celý měsíc pohybovat na hranici souhvězdí Mikroskopu (Mic) a Kozoroha (Cap).

Mapka pro vyhledání komety:
2014-chart2[1].gif
32P/Comas Solá
Kometa, která se v těchto dnech objevuje na ranní obloze, podobně jako komety C/2013 V5 (Oukaimeden) a 4P/Faye. V průběhu srpna zjasní ze 14 mag na 13,5 mag, protože ale bude ráno stále ještě nízko nad obzorem, její viditelnost je i v těch největších dalekohledech pouze teoretická.

Efemerida komety:
32P%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Kometa bude viditelná pouze ráno, kdy se bude vyskytovat na začátku měsíce 15° nad obzorem, na konci měsíce až ke 30° vysoko na začátku nautického soumraku.

V srpnu se bude kometa vyskytovat v souhvězdí Blíženců (Gem).

Mapka pro vyhledání komety:
2014-chart[1].gif
P/2014 L2 (NEOWISE)
Kometa ve výhodné pozici na obloze, její elongace se bude i nadále zlepšovat a objekt bude zjasňovat ze 14 mag až téměř k 13,5 mag. Měla by být viditelná dalekohledy s průměrem objektivu 30 cm a více.

Efemerida komety:
P2014L2%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Kometa bude viditelná ze začátku měsíce jenom ráno, po většinu měsíce ale bude pozorovatelná celou noc, lépe pořád ráno. V nejlepším čase pro pozorování bude kometa 35-40° nad obzorem.

V srpnu se kometa bude pohybovat na pomezí souhvězdí Ryb (Psc) a Velryby (Cet).

Mapka pro vyhledání komety:
chart[1].gif
C/2011 J2 (LINEAR)
Kometa s jasností mezi 14 a 14,5 mag, měla by být viditelná v dalekohledech s průměrem objektivu od 30 cm.

Efemerida komety:
2011J2%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Kometa bude v srpnu v opravdu excelentních pozorovacích podmínkách, viditelná bude celou noc a lépe ráno, přičemž v nejlepším čase pro pozorování bude na začátku měsíce 80° nad obzorem, ke konci měsíce bude až téměř v nadhlavníku!

Kometa se v srpnu přesune ze souhvězdí Kasiopeji (Cas) do Andromedy (And).

Mapka pro vyhledání komety:
chart[1].gif
17P/Holmes
S touto kometou se v srpnu již pravděpodobně rozloučíme, ačkoliv se její pozorovací podmínky podstatně vylepšují, její jasnost by měla klesat (dat o jasnosti komety je velmi málo). Měla by zeslábnout ze 14,5 mag na začátku měsíce na 15 mag na konci měsíce a bude tak obtížným terčem i pro ty největší dalekohledy.

Efemerida komety:
17P%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Kometa bude v srpnu viditelná celou noc, lépe pak ráno. Na začátku měsíce bude 45° nad obzorem, na konci měsíce to bude až přes 65° vysoko na začátku nautického soumraku.

V srpnu se kometa přesune z Persea (Per) do Vozky (Aur).

Mapka pro vyhledání komety:
2014-chart2[2].gif
C/2012 F3 (PanSTARRS)
Asi nejslabší kometa srpnového výběru. S jasností mezi 14,5 a 15 mag a s klesající deklinací bude její pozorovatelnost spíše teoretická i v těch největších dalekohledech. Po tomto měsíci se s touto kometou na několik měsíců rozloučíme, kometa ale vizuálně určitě ještě viditelná bude.

Efemerida komety:
2012F3%20eph%20%28Srpen%202014%29[1].jpg
Kometa bude viditelná na večerní obloze, ze začátku měsíce až téměř 20° nad obzorem, na konci měsíce už méně než 15° vysoko na konci nautického soumraku.

I v srpnu bude kometa v souhvězdí Panny (Vir).

Mapka pro vyhledání komety:
chart1[4].gif
Zdroje: Aerith.net, Kommet.cz, IAU Minor Planet Center (Search)
01.08.2014 15:27:49
biely.marek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one